لیست فروش آنلاین پمپ شوفاژ سمنان

مشخصات فنی

مدل پمپ نوع پمپ قدرت
(hp)
هد دبی سایز اتصال ارتفاع محفظه برق دور موتور قیمت
(ریال)
قیمت بدون محفظه
(ریال)
الکتروپمپ خطی مدل S100 3/500/000 2/850/000
الکتروپمپ خطی مدل S100 3/500/000 2/850/000
الکتروپمپ خطی مدل HV 5/100/000 3/850/000
الکتروپمپ خطی مدل HV بدون واسطه 5/100/000 3/850/000
الکتروپمپ خطی مدل AA بدون واسطه 6/350/000 4/750/000
الکتروپمپ خطی مدلAA 6/350/000 4/750/000
الکتروپمپ خطی مدل AA 6/500/000 4/750/000
الکتروپمپ خطی مدل AA بدون واسطه 6/500/000 4/750/000
الکتروپمپ خطی مدل AA بدون واسطه 8/350/000 5/950/000
الکتروپمپ خطی مدل AA 8/350/000 5/950/000
الکتروپمپ خطی مدل LD 7/500/000 5/950/000
الکتروپمپ خطی مدل LD 7/500/000 6/100/000
الکتروپمپ خطی مدل PD37 7/900/000 6/300/000
الکتروپمپ خطی مدل PD38 8/900/000 7/200/000
الکتروپمپ خطی مدل LD تکفاز 14/900/000 11/500/000
الکتروپمپ خطی مدل A6 سه فاز 13/400/000 10/900/000
الکتروپمپ خطی مدل A7 تکفاز 16/400/000 13/200/000
الکتروپمپ خطی مدل A7 سه فاز 14/700/000 12/700/000
الکتروپمپ خطی مدل PD40 تکفاز 17/500/000 13/950/000
الکتروپمپ خطی مدل PD40 سه فاز 16/200/000 13/200/000
الکتروپمپ خطی مدل 16-50 تکفاز 16/500/000
الکتروپمپ خطی مدل 16-50 سه فاز 14/900/000
الکتروپمپ خطی مدل 20-50 تکفاز 18/700/000
الکتروپمپ خطی مدل 20-50 سه فاز 16/700/000
الکتروپمپ خطی مدل 16-65 تکفاز 17/900/000
الکتروپمپ خطی مدل 16-65 سه فاز 16/300/000
الکتروپمپ خطی مدل 20-65 تکفاز 20/900/000
الکتروپمپ خطی مدل 20-65 سه فاز 18/900/000
تاریخ به روز رسانی : 96/00/00

تهران - خ طالقانی -  ابتدای بهار شمالی - مجتمع تاسیسات بهار امین - ط همکف - واحد 47
تلفن : 77538616 - 77514271  فکس : 77649277

Developer1 طراحی و بهینه سازی سایت